На головну Тема дня Результати запита про публічну інформацію в Держпродспоживслужбу України

Результати запита про публічну інформацію в Держпродспоживслужбу України

206
Держпродспоживслужба

В серпні 2017 ГО «Новий день України» звернувся до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів (Держпродспоживслужба) з запитом на отримання публічної інформації з питань діяльності служби. Головною метою запиту була перевірка ефективності виконання функцій покладених на службу у відповідності до ЗУ «Про захист прав споживачів» та Положення про «Держпродспоживслужбу» затвердженого розпорядженням КМУ № 667 від 02.09.2015. Було поставлено 7 основних та 15 додаткових (до першого питання) питань, а саме:

1. Загальну кількість звернень споживачів за 2016 рік та перше півріччя 2017 та результатів вжитих заходів за зверненнями з питань

а) ініціювання проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю)  суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію харчових продуктів
б) ініціювання проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання що здійснюють реалізацію інших товарів, робіт та послуг
в) ініціювання проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання що здійснюють реалізацію продукції (у тому числі харчових продуктів) за допомогою мережі Інтернет
г) ініціювання проведення контрольних перевірок правильності розрахунків із споживачами харчових продуктів
ґ) ініціювання проведення контрольних перевірок правильності розрахунків із споживачами інших товарів, робіт та послуг
д) захисту та відновлення прав споживачів при купівлі харчових продуктів з недоліками
е) захисту та відновлення прав споживачів при купівлі фальсифікованих харчових продуктів
є) захисту та відновлення прав споживачів при купівлі харчових продуктів строк придатності яких минув
ж) захисту та відновлення права споживачів на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції харчових продуктів пов’язаних з відмовою продавця (виконавця) надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції.
з) захисту та відновлення права споживачів на інформацію при купівлі харчових продуктів
и) захисту та відновлення права споживачів при купівлі харчових продуктів спричиненого відсутністю, або невірним оформленням цінників, порушення умов використання понять «знижка», «зменшена ціна», «розпродаж».
і) захисту та відновлення права споживачів спричиненого відмовою видачі споживачу розрахункового документу, що підтверджує факт купівлі харчових продуктів
ї) захисту та відновлення прав споживачів при купівлі інших товарів, робіт та послуг з недоліками захисту та відновлення прав споживачів при купівлі фальсифікованих непродовольчих товарів.
й) захисту та відновлення права споживачів на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни продукції  інших товарів, робіт та послуг пов’язаних з відмовою продавця (виконавця) надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції.
к) захисту та відновлення права споживачів інших товарів, робіт та послуг на інформацію захисту та відновлення права споживачів при купівлі інших товарів, робіт та послуг спричиненого відсутністю, або невірним оформленням цінників, порушення умов використання понять «знижка», «зменшена ціна», «розпродаж»
л) захисту та відновлення права споживачів спричиненого відмовою видачі споживачу розрахункового документу, що підтверджує факт купівлі інших товарів, робіт та послуг

2. Загальну кількість та результати проведених планових заходів у сфері захисту прав споживачів
3. Загальну кількість та результати розгляду звернень споживачів з питань несправедливих умов у договорах
4. Загальну кількість та результати розгляду звернень споживачів з питань нечесної підприємницької практики
5. Загальну кількість виявлених суб’єктів господарювання діяльність яких має ознаки кримінального правопорушення та кількість матеріалів переданих до правоохоронних органів
6. Загальну кількість позовів щодо захисту прав споживачів
7.  Загальну кількість відібраних з метою захисту прав споживачів зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, та кількість виявлених за цими дослідженнями порушень

Враховуючи велику кількість та складність питань, в запиті був наведений контактний телефон для додаткової інформації, але звернувся за ним за весь час лише один територіальний орган.

Своїм листом відповіддю на В-194/ВХ/1250-ЗПИ від 19.08.2017 за підписом т.в.о. голови служби Л.М. Стиренко, організацію було повідомлено про направлення запита до територіальних органів служби в областях та м. Київ, які і мали повідомити ГО «Новий день України» про результати розгляду запиту. Це в значному ступеню не відповідало інформаційному запиту, адже в ньому не було жодного натеку на необхідність надання інформації по кожній окремій області. Така деталізація була зайва, але формально не суперечила змісту запиту, адже не звужувала запитану інформацію, а навпаки розширювала її хоча і створювала для запитувача певне додаткове робоче навантаження для обробки запитаних даних для отримання зведеного за всіма областями підсумку.

Також відповідь не містила жодної інформації про необхідність (або можливість) подовження терміну на надання інформації з 5 до 20 робочих днів. В свою чергу відповіді територіальних органів на поштову скриньку та електрону адресу організації надходили до кінця вересня, що неприпустимо для запита про публічну інформацію (хоча формально вихідні номера на листах вкладались в 20 денний термін).

В результаті Держпродспоживслужба фактично зірвала надання публічної інформації.

Жоден з територіальних органів не надав повністю коректну інформацію. Під такою інформацією маємо на увазі інформацію яка у відповідності до ст.. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» має бути достовірною, точною та повною, правильною та об’єктивною. Чітко відповідати на всі поставлені питання за 2 вказаними у запиті періодами. Оскільки інформація надавалась по 25 окремим територіальним органам Держпродспоживслужби, то вона мала також бути однаковою за структурою, підходити для сумування та отримання підсумкової інформації по Держпродспоживслужбі.

Тільки 5 територіальних органів (з Волинської, Закарпатської, Запорізької,  Кіровоградської та Луганської областей) надали найбільш коректну інформацію. Така інформація відповідала на всі поставлені питання за 2 періодами але не містила (або містила не повну) інформацію, про результати заходів . Ще 4 територіальні органи (з  Львівської, Полтавської, Тернопільської та Черновіцької областей) надали в цілому коректну інформацію. Інформацією була охоплена переважна більшість поставлених питань, але при цьому 2 періоди були поєднані в один).

Подібні розбіжності у наданні інформації істотно змінювали підсумкову інформацію яку  ГО «Новий день України» намагалося отримати від Держпродспоживслужби, але все ж таки дозволяли зробити певний конкретний аналіз ефективності виконання службою передбачених законодавством та положенням про Держпродспоживслужбу функцій, за умови надання подібної інформації ще 16 територіальними органами.

Але  з 25 територіальних органів відповіді надали лише 20 (з них тільки 10 або 50% з розбивкою на 2016 та перше півріччя 2017).

При цьому  5 територіальних органів Держпродспоживслужби (з м. Київ, Івано-Франківської, Харківської, Херсонської та Хмельницької областей) взагалі проігнорували запит та не надали жодної інформації ні на поштову ні на електрону адресу.

Ще 11 територіальних органів надали не коректну інформацію, написану у довільний спосіб по питаннях які вони вважали доцільними висвітлити. При цьому якщо 5 з них в своїх відповідях, ще хоча б частково намагались відповідати на частину з сформованих у запиті питань, то решта взагалі надавала інформацію яка не мала майже нічого спільного з запитом (наприклад служба у Вінницькій області висвітила лише діяльність управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії про яку в запиті взагалі не йшлося) .

Єдиним підсумком який можна вирахувати за наданими даними, це те, що до 20 територіальних органів Держпродспоживслужби за 2016 рік, та перше півріччя 2017 звернулось 11852 споживача для захисту своїх прав.

Таким чином наданої інформації недостатньо для повноцінного висновку щодо ефективності виконання  Держпродспоживслужбою передбачених законодавством та Положенням функцій з захисту прав споживачів, за окремими видами діяльності, які ми планували проаналізувати. Але запит дозволяє зробити загальний висновок, про глибоку системну кризу внутрішнього управління Держпродспоживслужбою, та відсутності розуміння більшістю з керівників служби функцій та роботи центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів. Було встановлено декілька беззаперечних фактів.

  1. Факт відсутності будь якої координації, надання методичних роз’яснень, та контролю за виконанням власних доручень з боку центрального апарату Держпродспоживслужби.
  2. Факт нерозуміння більшістю з керівників служби функцій та роботи центрального органу виконавчої влади в сфері захисту прав споживачів, та факт зникнення спеціалістів в сфері захисту прав споживачів в більшості з територіальних органів Держпродспоживслужби.  З 25 органів лише 9 змогли підготувати більш менш якісні відповіді. З виконавців до яких документ надійшов для виконання 16 не змогло зрозуміти змісту, та характеру інформації необхідної для відповіді по запиту. Більшість з керівників не розуміє кому потрібно доручити підготовку інформації, або не змогло знайти фахівців в своїй службі які змогли б підготувати якісний документ.
  3. Факт великих диспропорцій в роботі служби. Одні територіальні органи розглянули майже 2 тис. звернень, інші не розглянули і 20 звернень, кількість планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) в одних територіальних органах наближається до 1 тис. в інших не проведено і 10 заходів .
  4. Факт великих прогалин у роботі служби адже відповідно до звітів, по деяким передбаченим напрямам роботи (зокрема захист прав споживачів у суді) служба майже взагалі не проводить роботи.
  5. Факт низької культури спілкування з громадськими організаціями споживачів. Адже вочевидь маючи проблеми з вірним розумінням поставлених питань та щодо структури відповіді, та маючи можливість задати додаткові питання по телефону безпосередньо у запитувача публічної інформації, і центральний апарат і територіальні відділення служби проігнорували таку можливість.