На головну Тема дня Голова Асоціації Кравченко І.М. взяла участь у засіданні Громадської ради при Антимонопольному...

Голова Асоціації Кравченко І.М. взяла участь у засіданні Громадської ради при Антимонопольному комітеті України

229

18 квітня 2013 року Голова Асоціації Кравченко І.М. взяла участь у засіданні Громадської ради при Антимонопольному комітеті України. На засіданні обговорювались питання:

  1. Про склад Громадської ради при Антимонопольному комітеті України;
  2. Про план роботи Громадської ради при Антимонопольному комітеті України на 2013 рік;
  3. Про зміни до Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України;
  4. Про зміни до Положення про комітети Громадської ради;
  5. Про перелік та склад робочих органів Громадської ради при Антимонопольному комітеті України;
  6. Про положення про територіальні осередки Громадської ради при Антимонопольному комітеті України в областях, містах Києві та Севастополі;
  7. Про проект Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

По першому питанню було визначено склад Громадської ради при АМКУ. Члени Громадської ради обрали комітети, до складу яких вони будуть входити.

Голова Асоціації Кравченко І.М. буде приймати участь у роботі Комітету з питань недобросовісної конкуренції та Комітету з питань промисловості, невиробничої сфери та природних монополій.

Голова Асоціації Кравченко І.М. також взяла участь в обговорюванні Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». Було запропоновано схвалити вказаний законопроект в цілому, так як він є на часі Програми економічних реформ держави на 2010-2014 роки та виконання міжнародних зобов’язань України, визначених Угодою СОТ, Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною, Порядком денним асоціації Україна – ЄС)

На сьогоднішній день через відсутність ефективної системи моніторингу та контролю державна допомога нерідко не лише створює нерівні умови здійснення підприємницькій діяльності, а й знижує ефективність використання обмежених державних ресурсів та ефективність реалізації економічної політики держави у сфері розвитку ринкових відносин в цілому.

Цей проект спрямований на створення дієвого державного контролю за впливом державної допомоги суб’єктам господарювання на конкуренцію та міжнародну торгівлю, а також прозорого механізму надання та використання державної допомоги, які, нажаль, сьогодні відсутні або недостатні.

Розробниками законопроекту передбачено створення інституційних, правових та організаційних засад існування дієвого законодавчо закріпленого механізму державного контролю за впливом державної допомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю, виконанням досягнутих у процесі переговорів з ЄС домовленостей щодо зобов’язань України, передбачених розділом «Державна допомога» Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Законопроектом передбачено, що реформування системи державної допомоги має забезпечуватися шляхом реалізації таких основних завдань:

– інвентаризації наданої державної допомоги;

– запровадження здійснення моніторингу державної допомоги;

– складення та ведення реєстру відомостей про надавачів та отримувачів державної допомоги, її видів та обсягів;

– щорічного звітування про надання державної допомоги;

– запровадження контролю за впливом державної допомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю.

Розробником передбачено, що повноваження з проведення моніторингу, складення та ведення реєстру, складення звіту, а також здійснення контролю за впливом державної допомоги на конкуренцію та міжнародну торгівлю покладаються на Уповноважений орган – Антимонопольний комітет, який не є надавачем державної допомоги, має незалежний статус та великий досвід роботи щодо аналізу впливу нормативно-правових документів та рішень органів влади і органів місцевого самоврядування на конкуренцію. Призначення Уповноваженим органом незацікавленого державного органу гарантує дієвість такого контролю.

Законопроектом введено поняття незначної допомоги (de minimis), сукупний розмір якої протягом трьох років не повинен перевищувати два мільйони п’ятсот тисяч гривень, що відповідає пороговому показнику у розмірі 200000 €, визначеному у законодавстві ЄС.

Також передбачено здійснення уповноваженим органом нагляду за чинною державною допомогою та виявлення нелегітимізованої державної допомоги та неналежного використання державної допомоги.

У разі надання державної допомоги, яка є недопустимою для конкуренції, така допомога підлягає поверненню у добровільному порядку, або відповідно до рішення суду.

Також законопроектом визначено процедури моніторингу державної допомоги та підготовки звітності про державну допомогу, процедури виконання та оскарження рішень уповноваженого органу про державну допомогу.

Терміни розгляду повідомлень, справ про державну допомогу встановлені за аналогією із законодавством ЄС у сфері державної допомоги.